Alpha: nodig iemand uit!

We zien de christenen die een gezegende bediening hebben, maar beseffen niet dat ook zij meestal door iemand uitgenodigd zijn. God wil jou en mij gebruiken om mensen op Jezus te wijzen.

Als christenen kijken we vaak op tegen de mensen die al eeuwenlang op de podia in de spotlights hebben gestaan, en naar de wonderen en bedieningen die door grote christenen heen zijn gebeurd. We zien vaak het wonder maar beseffen meestal niet wat de uitnodiging is geweest die aan het wonder vooraf is gegaan. En meestal door hele gewone mensen die vaak niet meer herinnerd worden of bij naam genoemd worden. Behalve dan door God.

Zo is Petrus de bekendste apostel. Echt een haantje de voorste, waar Christus Zijn kerk op heeft gebouwd. Van zijn broer Andreas is veel minder bekend, maar hij is het wel die Petrus uitnodigt (lees 1 Joh 42) om naar Jezus toe te gaan, omdat Andreas in Jezus de Messias gevonden had. En zo bracht Andreas ook voorafgaand aan de wonderbare spijziging (Joh 6 vers 8) de jongen met de 5 broden en 2 vissen naar Jezus. Jezus gebruikt het tekort van deze jongen tot overvloed voor minstens 5000 mensen. Zo staat de bijbel vol van mensen die anderen uitnodigen en naar Jezus brengen. Denk aan de vrienden die een dak kapot maken om hun vriend naar Jezus te brengen! 

Jezus gebruikt het initiatief van gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het sleutelwoord is: uitnodigen. 

Ik denk dat iedereen wel op de een of andere manier van Billy Graham heeft gehoord, maar niemand kent Albert McMakin. Toch was het de christelijke Albert die de, toen nog ongelovige, Billy uitnodigde naar een evangelisatie bijeenkomst. Billy wilde aanvankelijk niet, maar liet zich overhalen door het lokkertje dat hij dan in de pick-up truck van Albert mocht rijden. Billy kwam tot geloof op deze bijeenkomst en God heeft door Billy Graham de wereld bereikt.  Maar ... net zo goed door de trouw, volharding en het initiatief van Albert. 

Voor mij was het Henno Smit die mij uitnodigde voor een Alpha cursus in Amsterdam in 2003. Ik kwam radicaal tot geloof en mijn leven is totaal veranderd. Dank je wel, Henno! 

Misschien zou je wel een Petrus willen zijn of een Billy Graham, en komt dat nog niet uit de verf. En misschien ben je daar wel wat teleurgesteld over. Maar ... wellicht heeft God met jou wel een plan zoals met Albert McMakin. Ga terug naar je eerste liefde voor Jezus en gebruik dit vuur om mensen op Jezus te wijzen en uit te nodigen bij Hem aan tafel.  

Heel concreet kan je dit doen voor 19 januari: want dan start de Alpha cursus in het Kerkelijk Centrum met een introductie avond. Tien weken lang terug naar de basis van de bijbel en de waarheid over Jezus. Ik wil je graag uitdagen om na te denken voor wie je een Albert McMakin kan zijn. 

Ik zie je heel graag op 19 januari!

Andreas Markerink 
Geplaatst op 04-01-2023