Week van gebed

Met de Week van Gebed doen veel kerken mee. Aanstaande dinsdag 17-1 heeft de EGE de leiding. Enerzijds doen we mee met het thema (Doe goed en zoek recht) en de vaste opzet, anderzijds is er ook ruimte voor een eigen invulling. Els Jagt van het coördinatieteam van de Oase zal iets vertellen over de rol die de Oase heeft in de Ermelose samenleving en ik (Jaap Geense) zal wat delen over het bekende Bijbelgedeelte van Micha 6:8 en over de rijke jongeman, hoe hij dacht over goed-zijn en goed-doen.

Hij moest begrijpen dat het in het Nieuwe Verbond van genade niet om hem ging, maar om Jezus. Ook de discipelen zaten nog vast in het denken van het Oude Verbond van de wet.
We gaan bidden in kleine groepjes voor allerlei christelijke organisaties. En bidden begint vooral met luisteren naar de Geest.
U bent hartelijk welkom om 19:30 uur in de Immanuelkerk. De samenkomst zullen we rond 20:30 uur afsluiten.

Maandag 16 januari, R.K.-parochiekerk, Goede Herderkerk, Smidsweg 20 
Dinsdag 17 januari, Immanuelkerk, Stationsstraat 137
Woensdag 18 januari, De Voorhof, Christelijke Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11
Donderdag 19 januari, Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4
Vrijdag 20 januari, Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15

Voor meer informatie over de hele week: https://www.weekvangebed.nl/ 

Jaap Geense

Geplaatst op 08-01-2023