Team Zorg

Wij zijn de taakgroep Zorg en we willen ons voorstellen. Teamleider: Sandra Markerink Praktische hulp en bezoeken van zieken: Berdine Visser Coördineren bloemteam en klusteam : Prisca Boeren Team Zorg geeft invulling aan de zorg en ondersteuning van gemeenteleden en betrokkenen. Het gaat hierbij om het organiseren van de praktische zorg, bemoediging en ondersteuning om de zieken heen.

Als er een hulpvraag is kun je als eerste bij Sandra terecht en zij zal het doorgeven aan iemand van het team die er mee aan de slag gaat. Dat kan zijn een bezoekje brengen en kijken wat voor hulp iemand nodig heeft. Daarna worden er mensen ingeschakeld om bv. eens te koken voor iemand, dit kan zijn dat er familie is die wel wil helpen, is die er niet dan kan de kring gevraagd worden, is er dan nog niemand dan kunnen we binnen de gemeente vragen (klusteam) of er iemand is die dit wil doen.

We proberen een klusteam bij elkaar te krijgen die evt. een klusje wil of kan doen zoals koken of huishoudelijk werk of evt. iemand naar het ziekenhuis brengen.
Wij als team proberen te helpen waar het kan maar soms moeten we uit handen geven aan professionals .

Als team beseffen we terdege dat iedereen het al druk heeft met werk en gezin maar als we met elkaar dit gaan dragen als gemeente wordt de zorg/ aandacht verdeeld en komt het niet op een aantal mensen terecht.
We zijn samen gemeente en hebben oog voor onze naaste. Zoals in de Galaten brief staat: draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Wil jij bij dit klusteam horen? Meld je dan aan bij Prisca via missssprissss@hotmail.com of 06-12142498.
Alvast hartelijk bedankt voor je hulp!

Sandra, Berdine en Prisca

Geplaatst op 10-04-2023