Diaconiecollecte 14 mei

'Draag elkaars lasten en vervult alzo de wet van Christus.' – Galaten 6:2 De hele gemeente heeft de opdracht om ‘om te zien naar elkaar’. Hulp bieden en oog hebben voor de ander zijn belangrijke elementen van het ‘omzien naar elkaar’. Naast de onderlinge zorg en aandacht geeft Team Diaconie hier invulling aan namens de gemeente. Team Diaconie geeft invulling aan specifieke nood bij gemeenteleden en betrokkenen. Voor specifieke situaties wordt dit ook gedaan bij niet-gemeenteleden.  

Hieronder verstaan we:

  • Adviserende hulp;
  • Mensen met een nood vanuit de gemeente (financieel) ondersteunen (d.m.v. lening of gift);
  • De mogelijkheid bieden om wekelijks een tas boodschappen op te halen; (inmiddels maken hier 17 gezinnen gebruik van)
  • Verder werken wij samen met het Diaconaal Platform Ermelo waar Schuldhulpmaatje onder valt;
  • In december worden er kerstpakketten uitgedeeld;

Om dit allemaal mogelijk te blijven maken is er 1x per jaar een diaconie collecte.
Dit jaar zal dat op zondag 14 mei zijn.

Petra Jansen, Teamleider diaconie

Geplaatst op 29-04-2023