Informatie

Shekinah is de jeugdgroep van de Evangelie Gemeente Ermelo. We zijn een enthousiaste groep tieners en jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar en komen bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten om zo te bouwen aan vriendschappen en te groeien in geloof. Lees hieronder meer over Shekinah.

Missie

‘Samen ontdekken en leren leven vanuit de Shekinah aanwezigheid van God’

Jesaja 60:1

Visie

Een beweging van jongeren die wandelt in de werken die God voor hen heeft bereidt

Efeziërs 2:10

 

Onze visiepijlers

  • Jongeren die discipelen van Jezus worden

  • Jongeren die hun gaven en talenten ontdekken en gaan wandelen in Gods unieke plan voor hun leven
  • Jongeren die functioneren in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest
  • Jongeren die uitgaan in de wereld en omzien naar de armen, weduwen en wezen.
  • Jongeren die groeien in leiderschap en anderen beïnvloeden met God Koninkrijk.

 

Groepen

Binnen Shekinah onderscheiden we de volgende leeftijdsgroepen:

 

1.  Xplore (12-15 jaar): Samen met elkaar en God ontdekken wie Hij is, wie jezelf bent en wie we voor elkaar zijn.

De groep Xplore is voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Alle avonden en activiteiten hebben als doel elkaar te ontmoeten, met elkaar Jezus te ontmoeten en uit te delen naar anderen. Er zijn verschillende activiteiten voor Xplore, zoals: Smallgroups, westerhonkavonden, Xtra-diensten, freedomnights, een kampweekend en andere activiteiten.


2.  Xtreme (16-19 jaar): Het leven bestaat uit uitersten, waar kies jij voor?

De groep Xtreme is voor tieners in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Alle avonden en activiteiten hebben als doel elkaar te ontmoeten, met elkaar Jezus te ontmoeten en uit te delen naar anderen. Goed onderwijs en bouwen aan relaties staan hierbij centraal. Voor Xtreme zijn er verschillende activiteiten, namelijk: Smallgroups, westerhonkavonden, Xtra-diensten, freedomnights, een kampweekend, triades, een zendingsreis en andere activiteiten. 


3.  Xpand (20-25 jaar): Je geloof verder ontwikkelen en laten groeien, en dit ook leren uit te dragen naar je omgeving.

De groep Xpand is voor jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Deze groep is er veel op gericht om elkaar te zien. In Xpand staat ontmoeting met God en elkaar centraal. We verlangen ernaar dat jongvolwassenen groeien in relatie met God en ook elkaar kunnen bemoedigen, aanmoedigen en ondersteunen. Voor Xpand zijn er verschillende activiteiten, namelijk: Smallgroups, westerhonkavonden, Xtra-diensten, freedomnights, een kampweekend, triades, een zendingsreis en andere activiteiten. 

 

Voor alle groepen geldt dat bouwen aan vriendschappen, interactief bijbels onderwijs, aanbidding en gave spellen belangrijke onderdelen zijn.

 

Activiteiten

We vinden het belangrijk om al onze jongeren te zien, zodat iedereen weet dat hij/ zij zich geliefd voelt en weet! Niet alleen door God, maar ook door elkaar. Er zijn veel activiteiten voor de jongeren. Alle avonden en activiteiten hebben als doel elkaar te ontmoeten, met elkaar Jezus te ontmoeten en uit te delen naar anderen. Bouwen aan vriendschappen, interactief bijbels-onderwijs, aanbidding en gave spelen zijn belangrijke ingrediënten bij alle activiteiten. Een beschrijving van de activiteiten die Shekinah organiseert vind je hier.

 

Kernteam

De activiteiten van Shekinah worden aangestuurd vanuit een kernteam. De samenstelling van het kernteam vind je hier .

 

Meer weten?

Wil je meer weten over shekinah. Stuur dan een mailtje naar info@shekinah.nl.