Wat doen we?

Wat doen we?

 

XPLORE groep
Voor Xplore zal in seizoen 2023/2024 twee keer per maand een Xploreavond in het KC (Kerkelijk Centrum) worden georganiseerd. Daarnaast zal één keer per maand een smallgroup avond zijn. Dit is een kleinere groep waar de jongeren gedurende de hele Xplore tijd mee samenkomen. Ook zal er maandelijks een Xtradienst zijn. Dit is een dienst op de zondagochtend speciaal voor deze groep die aansluit bij hun beleving. Ook de groep 8’ers zijn hier welkom. Met deze activiteiten hebben de jongeren wekelijks een plek om naar elkaar en naar God toe te groeien. Daarnaast zal er een Xploreweekend zijn en verschillende FUN-activiteiten.

 

XTREME groep
In het seizoen 2022/2023 hebben we gewerkt aan goed fundament voor alle 15 tot 21-jarigen van Shekinah met het organiseren van twee Alpha seizoenen. In het komende seizoen 23/24 willen we dit verder uitbouwen. Na deze Alpha is er de mogelijkheid opnieuw Alpha te volgen of mee te doen met ROOTS. ROOTS is een wekelijkse interkelijke discipelschapstraining waar jongeren die een keuze hebben gemaakt voor Jezus, leren om Jezus te volgen in hun dagelijks leven. Jongeren die hieraan toe zijn zullen we helpen te groeien in leiderschap. Als het bij hen past kunnen ze daarna in worden gezet als leiding van Xplore, Xtreme en Alpha Youth of op andere plekken binnen de EGE, zoals de aanbidding of kinderdiensten. Voor de jonge leiders worden mentoren gezocht en leiderschapstrainingen gegeven.

Om naast de interkerkelijke activiteiten als Alpha Youth en ROOTS een goede binding te houden met de Xtreme groep, zullen er regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Dit zal gaan om de FUN activiteiten, het gezamenlijk bezoeken van worshipavonden en conferenties als Opwekking zijn en regelmatige lunches na de EGE-diensten.

Activiteiten per groep

Xplore avonden
Twee keer in de maand is er een Xploreavond. Dit zijn leuke en gezellige avonden voor alle jongeren van 12-15.
Op deze avonden vinden we het belangrijk dat iedereen gezien wordt en een fijne tijd heeft. Op de avond is er ruimte is om elkaar te ontmoeten, spelletjes te doen, maar ook met elkaar God te aanbidden en het geloof toegankelijk en praktisch te maken.

Small groups
Omdat Xplore zo groot is en uit veel tieners bestaat, vinden we het heel belangrijk om ook samen te komen in kleinere groepen. Smallgroups is een plek waar tieners gezien worden, elkaar beter leren kennen en met elkaar kunnen praten over het geloof en de dingen die ze bezighouden. In kleine groepen van 8 tot 11 tieners komen de jongeren als smallgroup bij elkaar, bij smallgroupleiders thuis. De tieners zullen tot en met hun 15de in een smallgroup zitten om vervolgens door te stromen naar Alpha en ROOTS. Voor de jongeren die niet doorstromen naar deze activiteiten wordt er gekeken naar een mogelijke 16+ smallgroup.

Xtradienst
Elke maand wordt er een tienerdienst georganiseerd op de zondagochtend. Dit vindt plaats in de aula van het Groevenbeek. Dit zijn tienersamenkomsten speciaal georganiseerd door jongeren, voor jongeren. Deze tienerdiensten staan in het teken van geloofsopbouwend onderwijs, vriendschappen en gezelligheid.
Het is een ochtend waarin God centraal staat en we Hem willen aanbidden met muziek en door naar Zijn Woord te luisteren.
We vinden het belangrijk dat groep 8 een goede en makkelijke overstap heeft naar Shekinah. Daarom zijn zij ook welkom in de Xtra-diensten. Groep 8 bezoekt samen met een kinderwerker de Xtra-diensten. Er is veel afstemming met de teamleider van Kingskids om de overgang naar Shekinah soepel te laten verlopen.
De Xtradiensten hebben als doelgroep de leeftijd 11-15 maar alle jongeren van Shekinah en daarbuiten zijn welkom om te komen.

Alpha Youth
Alpha is een gezellige en laagdrempelige plek waar jongeren uit heel Ermelo (15-20) wekelijks op de dinsdagavond op zoek kunnen gaan naar de vraag wat het christelijk geloof voor hen persoonlijk inhoudt. Door terug te gaan naar de basis van het geloof en het te hebben over onderwerpen als ‘Waarom stierf Jezus aan het kruis’ en ‘Waarom en hoe bid je?’ kunnen jongeren onderzoeken wat dit voor hen persoonlijk betekent en hun dagelijks leven! Het is een plek waar ze hun (levens)vragen kwijt kunnen, door gezellig samen te eten, een praatje en getuigenissen te horen van jongeren en in vaste kleine groepjes daarover door te praten. Alpha is voor jongeren die niet geloven, zoekend zijn of al hun hele leven geloven. Hierbij is er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij Alpha Harderwijk op de woensdagavond als die avond beter schikt.

ROOTS
Om een goed vervolg te geven op de Alpha is er ROOTS, een discipelschapstraining in hetzelfde format als Alpha, maar waar echt de diepte in wordt gegaan met de jongeren. Door eerst te focussen op intimiteit en identiteit komen jongeren op het punt dat ze kunnen uitdelen vanuit wat ze hebben ontvangen van Gods liefde en genezing. Zo worden zij gezonde volwassen discipelen die met hun hele hart willen leven voor Jezus en Hem willen bekendmaken aan de mensen om hen heen. Voor de jongeren die niet op de woensdagavond van ROOTS Ermelo kunnen is er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij ROOTS Harderwijk op de donderdagavond.

Bij ROOTS zullen de volgende thema’s o.a. behandeld worden:

 • Gods stem verstaan
 • Vaderhart van God
 • Vergeving
 • Identiteit in Christus
 • Geest, ziel en lichaam
 • Een levensstijl van aanbidding
 • Heiligheid
 • Vreze des Heere
 • Leiding van de Heilige Geest
 • Gaven, talenten en roeping
 • Evangelisatie

Shekinah Weekenden
Voor zowel X-plore als X-treme worden er weekenden georganiseerd. De weekenden zijn activiteiten waar de jongeren echt naar elkaar toe groeien en elkaar op een dieper niveau leren kennen. Voor Xplore zal dat een weekend zijn aan het begin van het nieuwe seizoen na de zomer. Voor Xtreme zal dat in de vorm zijn van een Alpha of ROOTS weekend. Deze weekenden worden georganiseerd in samenwerking met Alpha en ROOTS Harderwijk.

Mentoring en leiderschapstraining
Binnen de teams van Shekinah wordt er aangeraden dat iedereen een mentor zoekt en wordt er indien nodig meegedacht en -gezocht. Dit vinden we belangrijk, omdat er zo goede individuele aandacht en coaching plaatsvindt en de leiders ook zelf ontvangen en hun verhaal kwijt kunnen. Daarnaast zijn er teamtrainingen en sluiten we ons aan bij de Encounter-avonden in Harderwijk, dit zijn worship- en bekrachtigingsavonden voor leiders.

FUN Activiteiten
Een aantal keer per jaar organiseert Shekinah een leuke en gezellige activiteiten voor alle jongeren en leiders. Dit zijn activiteiten waarin jongeren met elkaar een hoop lol kunnen hebben of lekker kunnen chillen. De activiteit is elke keer anders, bijvoorbeeld bowlen, schaatsen, trampolinepark en zwemmen. Eens per jaar organiseert Shekinah ook een eindfeest. Het organiseren van leuke activiteiten, door het jaar heen, dragen bij aan veel lol, verbinding en verdieping.